NPV3 – plný trapézový plot


NPV3 – plný trapézový plot
Mobilní trapézové plotové panely slouží k dočasnému oplocení stavenišť, budov, výkopů a veřejných akcí na volném prostranství. Panely se umístí do betonových patek a spojí svorkami. Při montáži důrazně doporučujeme vzpěry a zavětrovací tyče, pro zajištění stability plotu při větru.

FOTOGALERIE